Versleten tussenas bij driebak

Wat is het fenomeen?

De versnellingshandgreep staat in tweede en de bromfiets rijdt met schokken in deze versnelling. Het motortoerental gaat hierbij op en neer terwijl de gashandgreep niet wordt bewogen.

Wat is er aan de hand? Alhoewel de versnellingshandgreep in tweede staat schakelt het motorblok in en uit tweede versnelling en dit terwijl er niet ontkoppeld is !

Wat is de oorzaak ?

Dikwijls wordt dit veroorzaakt door de primaire as van de versnellingsbak of tussenas om het te verwoorden in het taalgebruik van onze noorderburen.
Laat ons de onderstaande foto met twee primaire assen bekijken:
De bovenste is een goede primaire as.
De onderste is een zeer slechte primaire as van van een Puch die als een razende in en uit tweede versnelling springt.

Wat is het verschil?

Bewuste as is in het midden voorzien van nokjes om het losdraaiende middelste tandwiel van de tweede versnelling te kunnen verbinden met de as wanneer de tweede versnelling wordt ingeschakeld *.
Normaal hebben deze nokjes een rechthoekig profiel (zie foto van de bovenste as).
Bij veelvuldig of foutief schakelen slijten de hoeken af en blijft er van de oorspronkelijke rechthoek niet veel meer over.
De rechte onderzijde van de nok van de bovenste as, is bij de onderste as verdwenen door slijtage.
Hebben de nokjes een vorm gekregen zoals te zien op de onderste as, dan worden de axiale krachten op het tandwiel van de tweede versnelling te groot en springt deze uit zijn juiste positie ondanks dat de versnellingshandgreep in tweede staat (de kabels kunnen dit niet tegen houden) .

Probleemoplossing

Enige oplossing is primaire as te vernieuwen !

Niet alleen Puch kent deze kwaal. Bijvoorbeeld ook Flandria, wiens schakelmechanisme volgens een ander princiep werkt, kent het fenomeen van in en uit versnelling springen wanneer te grote slijtage is opgetreden aan de trekspie van het schakelmechanisme.

  • In eerste en derde versnelling draait het tandwiel van de tweede versnelling los op de as en is respectievelijk naar rechts of links geschoven.
    De positie van de tandwielen zoals te zien op de foto doet zich dus voor wanneer de derde versnelling is ingeschakeld.
    Wanneer de tweede versnelling is ingeschakeld staat het middelste tandwiel in het midden en kan door de nokjes niet meer vrij op de as draaien.